Pylón H obojstranný

Pylónový profil jednoduchého tvaru v písmene H. Ako vnútorný nosný profil sa používa pravouhlý 60x60x4 mm.