Prenosné pásky

 

 

Prenosné pásky majú využitie tam, kde je nutná vysoká počiatočná lepivosť, napr. pri aplikácii štítkov, emblémov, dočasnej grafiky apod.

DPI Mount je unikátna páska, keďže vrstva lepidla nie je umiestnenáa kontinuálne, ale tvoí ju mikroraster. Vykazuje vysokú odolnosť voči vode a čistiacim prostreidkom. Využíva sa hlavne pri konkrétnych  priemyselných  aplikáciách, predovšetkým v oblasti zdravotníctva a automobilového priemyslu.

 

Technické detaily pások nájdete tu.