Anti-graffiti fólia


Ochrana pred graffity

Odstránenie graffiti a špiny s tým spojenej je časovo veľmi náročné. Často sú povrchy poškodené tak hlboko, že sa musia brúsiť, znova lakovať a sušiť. Naše anti-graffiti fólie týmto škodám a stratám predchádzajú. Špeciálna štruktúra fólie bráni preniknutiu agresívnych zložiek graffiti a farieb, ktoré nemôžu preniknúť dovnútra fólie ani do lakovaných povrchov a tým ich nenávratne poškodiť.

Grafitti a tagy sa z fólie  veľmi ľahko odstránia pomocou neagresívneho čistiaceho prostriedku, pričom nedochádza k poškriabaniu ani inému znehodnoteniu fólie alebo poškodeniu životného prostredia.

  • Rýchla a ľahká aplikácia
  • Vysoká odolnosť proti vandalizmu
  • Vyvinuté špeciálne pre železničný priemysel – fólia nie je na trhu bežne dostupná
  • Možnosť využitia pre Corporate Identity alebo kreatívne reklamné kampane (grafika)
  • Rýchlejšie odstránenie graffiti (75% úspora času)
  • Ľahšie odstránenie klasických nečistôt
  • Použitie neagresívnych čistiacich prostriedkov, ktoré nezaťažujú životné prostredie a sú vhodnejšie aj pre zamestnancov
  • Zníženie objemu prác a finančných nákladov